Tudengijazz 

 
 

Tudengijazz on vanima traditsiooniga Eesti jazzmuusikafestival, mis sai alguse juba 1982. aastal. Aastal 2017 tähistas Tudengijazz oma 35. sünnipäeva. 

Festivali põhieesmärk on olnud läbi aegade pakkuda noortele muusikutele esinemisvõimalusi, et avalikult esitleda publikule värskeid ja põnevaid muusikalisi kompositsioone-arranžeeringuid. Täna toob Tudengijazz kokku noored talendid nii Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest, et lisaks esinemisvõimalusele arendada rahvusvahelisi suhteid ja luua uusi kontakte. Festivali korraldustiimis on olnud läbi aegade Eesti edukaimad muusikud ning ürituskorraldajad nagu näiteks Anne Erm, Villu Veski, Eero Raun, Reigo Ahven, Kristjan Mazurtchak, jne. 
 

Tudengijazz on ajalooliselt Eesti jaoks märgilise tähtsusega, sest esimene festival toimus veel ENSV ajal, mil jazzmuusika mängimine avalikult oli keelatud. Juba sel hetkel oli Tudengijazz oluline suunanäitaja ja inspireerija, mis pole muutunud ka praeguse hetke Eesti muusikamaastikul. Tudengijazz mõjutab noorte muusikute arengut, toetades intellektuaalse muusikalise maailmavaate kujunemist tasakaalustamaks massikultuuri kaudu omandatavaid muusikaeelistusi.

 

Aastast 2011 on Tudengijazzi ametlikuks korraldajaks olnud Eesti Jazzliit. Täna suudab Tudengijazz jätkuvalt pakkuda head kvaliteeti ja värvikat programmi ka selle maastiku tipptegijatele. Tudengijazz on vanim ja väärikaim elujõuline jazzifestival Eestis.


2017. aasta sügisel korraldas Eesti Jazzliit avaliku konkursi, mille jooksul otsiti Tudengijazzile korraldajaid tudengite endi seast, et tagada festivali jätkusuutlik areng. Konkursi tulemusena valiti välja kuueliikmeline tuumikmeeskond Heino Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist, kes hakkavad korraldama Tudengijazz 2018 festivali Eesti Jazzliidu meeskonna juhendamisel. See on Eesti Jazzliidu esimene mentor-programm, mille eesmärgiks on pakkuda lisaks esinemisvõimalustele kasvulava ürituskorralduse osas ja arendada noorte muusikute oskusi üritusturundusvaldkonnas.

Tudengijazz toimub 14.-17. märtsil 2019.a Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Sillamäel.

Tudengijazzi peamised strateegilised tegevussuunad:

  • Aitab leida talente ja loob tingimusi nende avastamiseks ja harimiseks;

  • Pakub Eesti jazzmuusika tudengitele professionaalset esinemisväljundit, kõrgel tasemel festivali kogemust ja avalikku tähelepanu meediakanalites;

  • Loob tänastele jazzmuusika tudengitele Eestis parimad esinemise võimalused;

  • Pakub noortele jazzmuusikutele võimalusi rahvusvaheliste kontaktide tekkeks;

  • Loob võimaluse erinevate erialakoolide ühisprojektide elluviimiseks ja arendab koostööd

  • Kaasab noori Tudengijazzi tiimi ja loob võimaluse ühe suure festivali korraldusmeeskonnas töötamiseks

  • Loob võimaluse kutsuda ellu interdistsiplinaarseid koostööprojekte teiste kõrgkoolidega eesmärgiga pakkuda noortele üritusturunduskogemuste praktikabaasi professionaalse muusika valdkonnas (BFM, Tallinna Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia jt)

  • Kasvatab ja arendab publikut pakkudes kuulajale kontsertelamusi erinevates Eesti paikades ja tutvustades uusi noori talente;

 

 

Festivali partneriteks on Tartu (Tartu Jazz Club), Viljandi (Jasm), Tallinn (Vabalava & Kärbes), Haapsalu (Haapsalu Jazz Club), Sillamäe (Jazz Time Club), Saue Muusikakool - kohad, kus jazzmuusika õppimine ja viljelemine on aktiivne. Peale kõiki kontserte toimuvad avalikud jämm-sessioonid, kuhu on oodatud kõik jazzmuusikud.

 

In English

Tudengijazz (Student jazz) is one of the oldest and uniquest international festivals in Estonia, which was established in 1982. It is dedicated to jazz music students and their fresh ideas. The festival brings together young musicians from all over Estonia as well as from different european countries to play and share their music. Musicians have great opportunity to make international connections and get the feel for a real festival experience. Tudengijazz finds it’s place during spring time, when students are about to accomplished their studies and are ready to come out with fresh and exciting music.

Tudengijazz festival has very interesting history, its very first festival happened when playing jazz music in Estonia was not allowed. Since 2011 Tudengijazz is organised by the Estonian Jazz Union. With it's help Tudengijazz became a high quality festival, that gives artist and listeners always full festival experience.